EctPerm1l

ECTOCID PERMET PLUS -1 L

39.57lei

Categorie:

Descriere produs

flacoane x 20 ml,100 ml,1 L, 5 l

CONŢINUT: 100 ml produs conţine ca substanţă activă:

– 6% PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr CE 258 -067-9.

– 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7.

DOMENIUL SI ARIA DE UTILIZARE:

Produsul se utilizează în domeniul profilaxiei sanitar umane pentru combatarea insectelor zburătoare (muşte) şi târâtoare (gândaci).

INDICAŢII DE UTILIZARE:

Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. În cazul insectelor zburătoare şi gândacilor produsul Ectocid Permet Plus se diluează în apă în concentraţie de 1% (100 ml produs diluat în 10 litri de apă), cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp.

EFICACITATE:

Timpul de acţiune al produsului este de 30 minute la insecte zburătoare şi 24 ore la gândaci.

PRECAUŢII:

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE INGHIŢIRE sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiti bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 – Aruncaţii conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările în vigoare.

TELEFON DE URGENŢĂ:

021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

PĂSTRARE: A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate,uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 °C.

GESTIONARE DEŞEURI: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.

PRODUS DE:

S.C. Promedivet S.R.L.,

Sovata, str. Lungă nr. 46/G, jud. Mureş,

Tel/Fax: 0265-570831,

office@promedivet.ro, www.promedivet.ro

AVIZ NR. : 3261BIO/18/12.24

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “ECTOCID PERMET PLUS -1 L”

EnglishRomania