EctPerm1l

ECTOCID PERMET PLUS -1 L

39.57lei

Categorie:

Descriere produs

  • flacon 20 ml
  • flacon 100 ml
  • flacon 1 l
  • flacon 5 l

CONŢINUT: 100 ml produs conţine ca substanţă activă:
– 6% PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr CE 258 -067-9.

– 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7.
INDICAŢII: Având un spectru larg de activitate insecticidă asupra majoritatea insectelor, se utilizează pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.
MOD DE UTILIZARE:Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi  tratate. În cazul insectelor zburătoare produsul Ectocid Permet Plus se diluează în apă în concentraţie de 1-2% (100-200 ml produs diluat în 10 litri de apă), în funcţie de gradul infestării, cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. În cazul gândacilor şi a altor insecte mai rezistente concentraţia se măreşte la 3-4 % (300-400 ml produs diluat în 10 litri de apă)în funcţie de gradul infestării, cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp. Soluţia preparată este practic inodor si nu pătează pereţii vopsiţi, cu toate acestea se va evita aplicarea sa pe pereţii proaspăt văruiţi, dat fiind că piretrinele sunt instabile în medii alcaline. Amestecul preparat se foloseşte în cursul zilei respective. Citiţi instrucţiunile atasate înainte de folosire!
PRECAUŢII: H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor! P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea in mediu. P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un Centru de Informare Toxicologică sau un medic, dacă  nu vă simtiţi bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. Pe parscursul utilizării, persoanele neautorizate vor părăsi camera. Produsele alimentare şi hrană pentru animale ambalate necorespunzător, animalele de casă şi cele de crescătorie, precum şi jucăriile, vesela lăsată neacoperită şi alte obiecte de uz casnic se depozitează la loc ferit, înainte de începerea aplicării produsului. Acvariile şi spaţiile amenajate pentru creşterea animalelor terestre se acoperă corespunzător (se opreşte ventilarea). Aparatele de gătit, mesele de lucru şi alte suprafeţe de depozitare, pregătire sau consum al alimentelor, precum şi articolele de îmbrăcăminte, cele de mobilă şi altele cu care pielea intră adesea în contact, se acoperă de asemenea corespunzător sau se curăţă, respectiv clătesc înainte de refolosire cu detergent sau substanţe de curăţare alcaline. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc, substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent vizând prin pulverizare numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate. Înainte de refolosinţă spaţiile se aerisesc temeinic.
TELEFON DE URGENŢĂ: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul  Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti
PĂSTRARE: A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. Gestionare deşeuri: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale.
AVIZ NR. :3261BIO/18/12.24
PRODUS DE: S.C. PROMEDIVET S.R.L.
Sovata str. Lungă nr. 46/G, jud. Mureş
Tel/fax:  0265- 570 831
office@promedivet.ro  www.promedivet.com

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “ECTOCID PERMET PLUS -1 L”

EnglishRomania