Ectspraygandaci150ml

ECTOCID SPRAY GÂNDACI -150 ml

6.44lei

Categorie:

Descriere produs

– flacoane cu pulverizator x 150 ml şi 500 ml –

CONŢINE:

Cypermetrin nr. CAS 52315-07-8, nr. CE 257-842-9

Permetrin , nr. CAS 52645-53-1, nr CE 258 -067-9

Piperonilbutoxid nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7

INDICAŢII:

Se utilizează pentru combaterea insectelor târâtoare (gândaci, furnici, pureci, etc.). Se foloseşte ca atare pentru dezinsecţia clădirilor, vehiculelor publice, clădirilor industriale, magazinelor şi a adăposturilor, spaţiilor destinate pentru creşterea animalelor.

MOD DE UTILIZARE:

Produsul se utilizează prin pulverizarea soluţiei pe cuiburile de dăunători. Doza de aplicare: se pulverizează până la umezirea suprafeţei. Se pulverizează toate locurile infestate, de circulaţie şi suspecte de frecventare, precum şi zonele din imediata apropiere a acestora. Produsul are efect puternic de alungare şi acţiune imediată prin contactul insectelor cu soluţia pulverizată. Eficienţă îndelungată prin contactul cu suprafeţele tratate. Nu se pulverizează obiectele sau suprafeţele sensibile, ex. materiale lucioase, sintetice, mochete, etc. Se evită aplicarea soluţiei preparate pe suprafeţe proaspet văruite. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt stropite şi încă umede. Înainte de refolosinţă, spaţiile se aerisesc temeinic

MĂSURI DE PRECAUŢIE:

H225 – Lichid si vapori foarte inflamabil. H302 – Nociv în caz de înghiţire. H315 – Provoacă iritarea pielii.H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 – Nociv în caz de inhalare. H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor! P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – În caz de inghiţire sunaţi la un Centru de Informare Toxicologică sau un medic, dacă nu va simtiţi bine. P337 + P313 – Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P501 – Se va elimina conţinutul/containerul în conformitate cu reglementările locale.

PĂSTRARE:

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi a surselor de apă. Gestionare deşeuri: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale

VALABILITATE:

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

PRODUS DE:
SC PROMEDIVET SRL SOVATA
str: Lungă nr.46/G jud.Mureş
Tel/fax: 0265-570 831,
office@promedivet.ro  www.promedivet.com

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “ECTOCID SPRAY GÂNDACI -150 ml”

EnglishRomania