vulcan

Vulcan P RFU – 5 L

163.50lei

Categorie:

Descriere produs

Flacon x 5L

Vulcan P RFU
Spray insecticid cu spectru larg
Produs gata de folosit pe bază de solveni pentru TRATAREA SUPRAFEŢELOR
și pentru TRATAMENT de ”SPAŢIU”
Acţiune Triplă
Putere de ucidere cu piretroizi
Agent de ”Doborâre” specific
Sinergizată pentru efect extrem de puternic

A SE FOLOSI NUMAI CA INSECTICID
Un produs gata de folosit pentru aplicare cu pulverizatori de mână care produc o
ceaţă fină, sau cu maşini de ceaţă rece.
Pentru a folosi în clădiri domestice, comerciale, şi industriale (incluzând bucătăriile),
spitale ( nu şi saloanele ocupate), unităţile militare, zonele de depozitare şi de
preparare a alimentelor, în şi în jurul clădirilor ( încăperi de lapte în vrac, fabricile de
produse lactate, instalaţii de muls, facilităţile de creştere a animalelor), şi zonele de
stocare a deşeurilor şi coşurile de gunoi. Pentru utilizare suplimentară în coteţele de
animale şi păsări şi pentru utilizare în magazine de animale.
VULCAN P RFU SPRAY DE MUŞTE
poate fi folosit pentru a controla:
-Muşte
-Ţânţari
-Molii
-Viespe
-Furnici
-Gândaci de bucătărie
-Urechelniţe
-Peştişori de argint
-Purici
-Ploşniţe de pat
-Păianjeni
-Acarieni
-Căpuşe
-Păduchi
INSTRUCŢIUNI DE APLICARE
Când aplicaţi ca ”tratament de spaţiu” atunci Vulcan P RFU Spray este un produs gata de folosit şi
nu necesită diluare suplimentară. Aplicaţi folosind un atomizor rotativ asistat de un ventilator sau un
suflant de ceaţă cu un ataşament ULV sau orice alt dispozitiv de ”ceaţă rece”. Vulcan P RFU Spray
trebuie aplicat la o rată de 1 ml pe 1 metru cub de volum tratat. Pulverizaţi în aer când folosiţi un
echipament de ceaţă şi NU pulverizaăţi direct pe suprafeţe tari.
Când aplicaţi pentru tratament de spaţiu, Vulcan P RFU Spray este un produs gata de folosit şi nu
necesită diluare adiţională. Pentru tratarea suprafeţelor poroase sau neporoase orizontale sau
verticale, aplicaţi 1 litru de produs de un spray gros de presiune joasă pe 25 de metri pătraţi de
suprafaţă folosind un pulverizator standard de compresiune. Acordaţi o atenţie deosebită locurilor
unde muştele şi alte insecte dăunătoare se odihnesc şi se adună. Pentru un control de lungă durată
asupra insectelor târâtoare folosiţi un agent rezidual specific. Produsul poate dăuna suprafeţele din
plastic.
ASIGURAŢI O VENTILAŢIE ADECVATĂ când aplicaţi. VENTILAŢI ZONELE TRATATE
COMPLET după aplicare. COLECTAŢI OUĂLE Şi ÎNDEPĂRTAŢI FURAJELE, APA Şi
LAPTELE EXPUSE ÎNAINTE DE APLICARE. NU MANIPULAŢI MATERIALELE TRATATE
PÂNĂ SE USUCĂ ŞI AERISIŢI BINE ÎNAINTE DE UTILIZARE.
PRECAUŢII
P264 – Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare.
P273 – Evitaţ-i dispersarea în mediu.
P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/
echipament de protecție a feţei.
P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318 36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul
Naţional de Sănătate Publică) sau un medic.
P331 – NU provocaţi voma.
P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale.
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/ suprafeţe încinse. Fumatul
interzis.
P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
P260 – Nu inspiraţi vaporii/spray-ul.
P342 + P311 – În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318 36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul
Naţional de Sănătate Publică) sau un medic.
P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P391 – Colectaţi scurgerile de produs.
PERICOL
H304 – Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H315 – Provoacă iritarea pielii.
H336 – Poate provoca somnolență sau ameţeală.
H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH208 – Conţine Permetrin. Poate provoca o reacţie alergică.
CITIȚI TOATE PRECAUŢILE ÎNAINTE DE UTILIZARE:
Nr. aviz: 4323BIO/18/12.24
Conţine:
0,25% Permetrin nr. CAS: 52645-53-1 nr. CE: 258-067-9
0,125% Tetrametrin nr. CAS: 7696-12-0 nr. CE: 231-711-6
0,69% Butoxid de piperonil nr. CAS: 51-03-6 nr. CE: 200-076-7
Produs de:
PelGar International Ltd.
Distribuit de:
S.C. PROMEDIVET S.R.L.
Sovata str. Lungă nr. 46/G, jud. Mureş
Tel/fax: 0265-570 831
office@promedivet.ro www.promedivet.ro

Recenzii

Nu există încă recenzii.

Fii primul care adauga o recenzie pentru “Vulcan P RFU – 5 L”

EnglishRomania