when forex market open iqoption com estafa cfd handel wiki option day trading sysco stock forecast hitbtc withdrawal fees how to trade with cci indicator in forex which brokers use tradingview how to deposit in olymp trade in philippines best telegram channel for option trading curtis faith blog nadex auto signals o que significa neteller australian dollar to china yuan nikkei dow index payguru login sydney time zone utc binary options and forex aud cad otc forex trading time zones tipos de candlestick binomo minimum deposit aplikasi signal forex paling akurat etoro wmtransfer login 24option opiniones vip manager rwi meaning apa itu binary option indonesia stop trade forex buy sell cryptoword earn free btc opsi forex binary options como depositar dinheiro na loterica
ectocid-permet-sticluta-concentrat-insecticid-promedivet-1

ECTOCID P PERMET 6 -20 ml

4.84lei

100 ml produs conţine substanţă activă: – 6 % PERMETRINĂ nr. CAS 52645-53-1, nr. CE 258 -067-9. – 5 % PIPERONILBUTOXID nr. CAS 51-03-6, nr. CE 200-076-7. - 0,1% PRALLETHRIN nr. CAS 23031-36-9, nr. CE 245-387
Produsul diluat trebuie pulverizat cu pompe de presiune pe suprafeţele ce urmează a fi tratate. În cazul insectelor zburătoare şi gândacilor produsul Ectocid Permet Plus se diluează în apă în concentraţie de 1% (100 ml produs diluat în 10 litri de apă), cu o rată de aplicare de 50 ml soluţie diluată/mp.

Produsul se utilizează în domeniul profilaxiei sanitar umane pentru combatarea insectelor zburătoare (muşte) şi târâtoare (gândaci).

H225 – Lichid şi vapori foarte inflamabili. H302 - Nociv în caz de înghiţire. H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H332 - Nociv în caz de inhalare. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P261 – Evitaţi să inspiraţi vaporii, aerosolii. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau imbrăcămintea. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P271 – A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie şi echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE INGHIŢIRE sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiti bine. P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. P501 - Aruncaţii conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările în vigoare.

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate,uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 °C.

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro

Stoc epuizat