kors earnings date what is iq option app google economic calendar 4pm est to london time hinh nen bua s&p 500 sectors performance berkshire hathaway options nadex auto trading kdj-one olymp trade susah dibuka enron accounting scandal explained 9pm gmt to ist fx charting software macd analysis canada private debt to gdp money flow index indicator best bollinger band setting jake pertu can you sell an option before expiration como fazer saque com cartão pagbank แนวรับแนวต้าน grafico de velas bolsa o qqq retroceso de fibonacci millionaires blueprint system countdown to profits real or scam las mejores señales para opciones binarias how much money can you make on nadex michael kors stocks el fibonacci two days straight biggest spread betting companies uk fintech trading robot signals .com 8am new york time in india
herba-prim-suspensie-1l

HERBA-PRIM – suspensie -1 l

40.55lei

extract din plante medicinale de : - Troscot (Polygonum aviculare); - Sunătoare (Hypericum perforatum); - Coada şoricelului (Achillea millefolium); - Nuc (Juglans regia); - Gălbenele (Calendula officinalis); - Pătlagină (Plantago major); - Răchitan (Lythrum salicaria); - Coada racului (Potentilla anserina); - Mentă (Mentha piperita); - Turiţa mare (Agrimonia eupatoria); - Şovârv (Origanum vulgare); - gumă arabică -  caolin (Bolus alba)
  1. Datorită compoziţiei, produsul are proprietăţi tonice, protejează mucoasa intestinală, diminuând absorbţia enterotoxinelor. Se indică ca adjuvant în afecţiuni primare sau secundare ale aparatului digestiv la viţei, miei, iezi, purcei căţei sau pisici, în gastroenterite, ulcer gastric, a dizenteriei, colitei cronice, în fermentaţii intestinale anormale, intoxicaţii.
Per os: - Doza generală este de un puf (jet) la baza limbii pentru fiecare 3-5 kg greutate, de 2 ori pe zi, timp de 3-5 zile. La tineret sub 3 kg - 1 puf. A se agita înainte de utilizare!
H315 - Provoacă iritarea pielii. H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P260 – Nu inspiraţi praful. P262 – Evitaţi contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea . P270 A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie, echipament de protecţie a ochilor, feţei. P301+P312 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine. P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P391 - Colectaţi scurgerile de produs. P501 - Eliminaţi conţinutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deşeurilor.

A nu se utiliza pe suprafeţele ce vin în contact direct cu animalele, hrană pentru animale şi produsele de origine animală. Nu se aplica în zona de activitate a albinelor. După terminarea prăfuirii, se spală bine mâinile cu apă şi săpun. În spaţiile cu grad de expunere umană ridicată, cum ar fi: camerele pentru bolnavi, grădiniţe, şcoli, camere de locuit, birouri, etc, substanţa nu se aplică pe suprafeţe întinse, ci tratamentul se execută atent, se va prăfui numai cuiburile de dăunători şi zonele din imediata apropiere a acestora. A se evita contactul cu suprafeţele proaspăt prăfuite. Se va restricţiona accesul copiilor şi animalelor de casă la suprafeţele tratate.

La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu se refoloseşte flaconul după golire.

2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro