residexp

Insecticid -Residex P x 100 g

8.50lei

flacoane x 100 g

Pulbere de prăfuit

Insecticid rezidual cu spectru larg pentru controlul insectelor în sănătate publică

Pentru insecte zburătoare în repaus şi insecte târâtoare.

Aplicaţi la intervale de o lună la locurile de repaus şi de reproducere.

Conţine 0,49 % w/w permetrină

Folosiţi doar în concordanţă cu instrucţiunile de pe etichetă.

Instrucţiuni de folosinţă:

Doza generală: 10-25 g pulbere pe un metru pătrat.

Agitaţi bine şi scoateţi capacul, aplicaţi un strat de praf fin peste zona dorită de a trata şi puneţi înapoi capacul după folosinţă.

Furnici: Prăfuiţi de-a lungul traseelor şi în crăpături unde furnicile se adună. Intrările cuibului trebuie prăfuite generos. Viespe: Aplicaţi pulberele generos pe cuiburile viespelor. Tratamentul trebuie făcut seara când activitatea viespelor este la minim. Purici: Se prăfuiesc aşternuturile, adăposturile animalelor. Păduchi/purici: Se tratează interiorul locuinţei, în special mobila, covorul şi aşternutul, habitatul animalelor. Tratamentul trebuie continuat până nu mai există populaţie de purici rămasă. Locuinţa trebuie aspirată complet înainte de tratament şi la 24 de ore după tratament. Aşternuturile animalelor trebui spălate şi clătite cu apă fierbinte pentru a omorî puricile.

Se aplică în crăpături şi fisuri unde sprayurile lichide nu pot fi folosite, în zone apropiate firelor electrice şi prizelor.

Alte insecte dăunătoare: Aplicaţi pulberele în şi în jurul ascunzişurilor şi traseelor insectelor, acordând o atenţie deosebită fisurilor şi crăpăturilor unde se aşează insectele. În condiţii normale, nu ar trebui să fie necesară repetarea tratamentului mai repede de 14 zile. De obicei poate fi obţinut un control de câteva săptămâni cu o singură aplicare.

Pentru a evita riscurile la oameni şi mediu să vă conformaţi cu instrucţiunile de folosinţă.

P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 – Citiţi eticheta înainte de utilizare.

P260 – Nu inspiraţi praful.

P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

P273 – Evitaţi dispersarea în mediu.

P391 – Colectaţi scurgerile de produs.

P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările în vigoare.

EUH208 – Conţine Permetrin. Poate provoca o reacţie alergică.

AVERTISMENT:

H410 - Foarte toxic pentru viaţa acvatică, având efecte de lungă durată.

Nr. Aviz: 3607BIO/18.04.19

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală.

2 ani, păstrat în ambalajul original.

Produs: PelGar International LTD

Distribuit de:

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro