binary option trading usa procter and gamble market share 2016 iq hammer 130 enforcado candle cara deposit di binance olymp trade стратегии nadex stop loss orders sydney time zone utc iota usd pair wba stock earnings omisego to usd fibonacci retrace бинарные опции how to trade ichimoku ponzi scheme là gì share chart online nateller 7 figure challenge yoy qoq คือ vip in стратегии бинарных опционов 1 минута how to use olymp trade top straddle option hedging in hindi relative strength index formula como identificar tendências de mercado financial spead betting how to choose options to trade pump and dump trading strategy is binomo real binaria e digital woodies cci pdf short period of time best binary option brokers cara menghitung leverage forex
vulcan

Insecticid -Vulcan P RFU – 5 L

206.50lei 103.00lei

Flacon x 5L

0,25% Permetrin nr. CAS: 52645-53-1 nr. CE: 258-067-9 0,125% Tetrametrin nr. CAS: 7696-12-0 nr. CE: 231-711-6 0,69% Butoxid de piperonil nr. CAS: 51-03-6 nr. CE: 200-076-7

  1. Spray insecticid cu spectru larg Produs gata de folosit pe bază de solveni pentru TRATAREA SUPRAFEŢELOR și pentru TRATAMENT de ”SPAŢIU” Acţiune Triplă Putere de ucidere cu piretroizi Agent de ”Doborâre” specific Sinergizată pentru efect extrem de puternicA SE FOLOSI NUMAI CA INSECTICID Un produs gata de folosit pentru aplicare cu pulverizatori de mână care produc o ceaţă fină, sau cu maşini de ceaţă rece. Pentru a folosi în clădiri domestice, comerciale, şi industriale (incluzând bucătăriile), spitale ( nu şi saloanele ocupate), unităţile militare, zonele de depozitare şi de preparare a alimentelor, în şi în jurul clădirilor ( încăperi de lapte în vrac, fabricile de produse lactate, instalaţii de muls, facilităţile de creştere a animalelor), şi zonele de stocare a deşeurilor şi coşurile de gunoi. Pentru utilizare suplimentară în coteţele de animale şi păsări şi pentru utilizare în magazine de animale. VULCAN P RFU SPRAY DE MUŞTE poate fi folosit pentru a controla: -Muşte -Ţânţari -Molii -Viespe -Furnici -Gândaci de bucătărie -Urechelniţe -Peştişori de argint -Purici -Ploşniţe de pat -Păianjeni -Acarieni -Căpuşe -Păduchi INSTRUCŢIUNI DE APLICARE Când aplicaţi ca ”tratament de spaţiu” atunci Vulcan P RFU Spray este un produs gata de folosit şi nu necesită diluare suplimentară. Aplicaţi folosind un atomizor rotativ asistat de un ventilator sau un suflant de ceaţă cu un ataşament ULV sau orice alt dispozitiv de ”ceaţă rece”. Vulcan P RFU Spray trebuie aplicat la o rată de 1 ml pe 1 metru cub de volum tratat. Pulverizaţi în aer când folosiţi un echipament de ceaţă şi NU pulverizaăţi direct pe suprafeţe tari. Când aplicaţi pentru tratament de spaţiu, Vulcan P RFU Spray este un produs gata de folosit şi nu necesită diluare adiţională. Pentru tratarea suprafeţelor poroase sau neporoase orizontale sau verticale, aplicaţi 1 litru de produs de un spray gros de presiune joasă pe 25 de metri pătraţi de suprafaţă folosind un pulverizator standard de compresiune. Acordaţi o atenţie deosebită locurilor unde muştele şi alte insecte dăunătoare se odihnesc şi se adună. Pentru un control de lungă durată asupra insectelor târâtoare folosiţi un agent rezidual specific. Produsul poate dăuna suprafeţele din plastic. ASIGURAŢI O VENTILAŢIE ADECVATĂ când aplicaţi. VENTILAŢI ZONELE TRATATE COMPLET după aplicare. COLECTAŢI OUĂLE Şi ÎNDEPĂRTAŢI FURAJELE, APA Şi LAPTELE EXPUSE ÎNAINTE DE APLICARE. NU MANIPULAŢI MATERIALELE TRATATE PÂNĂ SE USUCĂ ŞI AERISIŢI BINE ÎNAINTE DE UTILIZARE. PRECAUŢII P264 – Spălaţi-vă pielea contaminată bine după utilizare. P273 – Evitaţ-i dispersarea în mediu. P280 – Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecție a feţei. P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318 36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul Naţional de Sănătate Publică) sau un medic. P331 – NU provocaţi voma. P501 – Aruncaţi conţinutul/recipientul în conformitate cu reglementările naţionale. P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/ suprafeţe încinse. Fumatul interzis. P262 – Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. P260 – Nu inspiraţi vaporii/spray-ul. P342 + P311 – În caz de simptome respiratorii: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ (021 318 36 06 sau 021 318 36 interior 235 Luni-vineri, 8:00-15:00; Institutul Naţional de Sănătate Publică) sau un medic. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P391 – Colectaţi scurgerile de produs. PERICOL H304 - Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii. H315 – Provoacă iritarea pielii. H336 – Poate provoca somnolență sau ameţeală. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH208 - Conţine Permetrin. Poate provoca o reacţie alergică. CITIȚI TOATE PRECAUŢILE ÎNAINTE DE UTILIZARE: Nr. aviz: 4323BIO/18/12.24

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

La temperatura camerei (15 - 25 C˚), în ambalaje bine închise, ferit de surse de foc, soare şi umezeală.

2 ani, păstrat în ambalajul original.

Produs de: PelGar International Ltd. Distribuit de: S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro