PRODIORAT-CUB-100-4kg.png
otrava de sobolani -10kg-prodiorat cub -5kg - cum scapi de sobolani - producator Promedivet

PRODIORAT CUB PARAFINAT – 4kg ( 40x 100g) – Uz profesional

- cutii x 4kg (40 x 100g), galeata x 3 kg, cutii x 5 kg şi 10 kg -
Bromadiolone 0,005%(nr. CAS: 28772-56-7, NR. CE: 249-205-9), conține benzoat de denatoniu
Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare a produsului (EN374). În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. În ariile unde se bănuiește apariția rezistenței, selecția rodenticidelor trebuie făcută cu atenție. Când rezistența a fost confirmată, nu trebuie folosită substanța activă față de care populația este rezistentă. Combaterea populațiilor de rozătoare nu trebuie să se bazeze doar pe utilizarea măsurilor de combatere chimică, ci este esențială implementarea unui program integrat de management (IPM). În completarea metodelor de combatere chimică, programul IPM împotriva rozătoarelor rezistente va include utilizarea capcanelor, modificarea mediului și habitatului (restricționarea accesului la hrană, apă și adăpost) și excluderea sau restricționarea activității rozătoarelor. Pentru șoareci de casă, folosiți până la 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice. Pentru șobolani folosiți până la 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice. Timpul de acțiune este de 4-10 zile de la ingerare. Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.
Fraze de pericol (H): H360D – Poate dăuna fătului H372 – Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. EUH208 – Conține: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Poate provoca o reacție alergică. Fraze de prudență (P): P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P264 – Spălați-vă mâinile bine după utilizare. P270 – A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P308+P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.
021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00-15:00); Institutul Național de Sănătate Publică, Bucuresți
În caz de ingestie accidentală, expunere suspectată sau dacă vă simțiți rău, cereți imediat sfatul medicului și arătați ambalajul sau eticheta dacă este posibil. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Îndepărtați persoana din zona contaminată. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Țineți persoana în repaus și căldură, culcată pe o parte, cu picioarele îndoite, și cu capul mai jos decât restul corpului. Mențineți temperatura corpului. Controlați respirația și efectuați respirație artificială la nevoie. Nu lăsați singură persoana intoxicată. În caz de nevoie transportați persoana la spital, și arătați recipientul și eticheta.În caz de contact cu pielea: Spălați pielea contaminată cu săpun și multă apă, fără frecare. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. În caz de contact cu ochii: Îndepărtați lentilele de contact, dacă este cazul. Spălați ochii 15-20 min. Cu apă curgătoare, ținând pleoapele complet deschise. Cereți imediat sfatul medicului. În caz de ingestie: În caz de ingestie recentă (<3h) spălați gura cu multă apă. Nu administrați nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu provocați vărsături. Cereți imediat sfatul medicului, și arătați recipientul și eticheta. Informații pentru medic: Substanța activă Bromadiolone este un anticoagulant de lungă durată, de generația a 2-a, este un antagonist al vitaminei K – afectează sistemul de coagulare a sângelui prin reducerea sintezei hepatice de vitamina K. Are efecte cumulative importante, ceea ce duce la hemoragii externe și interne și apoi la moarte. Începutul sângerării poate apărea la câteva zile după expunere. În cazul ingestiei unor cantități mari, dacă au trecut mai puțin de 2 ore de la ingestie se recomandă efectuarea lavajului gastric, administrare Cărbune activ (25 g) și monitorizarea activității protrombinice. Tratament: cu antidot și evaluare clinică, tratament simptomatic și suportiv. Dacă nu există sângerare activă, timpul de protrombină (INR) trebuie determinat la prezentare, la cel puțin 18 ore de la ingestie și la 48-72 ore după expunere. Un timp normal de protrombină la internare nu exclude diagnosticul. Dacă INR-ul este mai mare de 4, administrați vitamina K1 (phytomenadione). 5-10 mg prin injectare intravenoasă lentă (100 μg/kg greutate corporală pentru copil), până când timpul de protrombină se normalizează. Tratamentul cu phytomenadione (oral sau intravenos) poate fi necesară câteva săptămâni. Continuați determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni de la renunțarea la antidot și reluați tratamentul dacă în acest timp se produce o creștere a acestuia. Pentru sfaturi suplimentare, în special în cazul sângerării active, contactați cel mai apropiat serviciu de informare toxicologică sau contactați Biroul RSI și Informare Toxicologică, tel. 021.318.36.06 Informații pentru orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare: În cazul ingerării de cantități mari din acest produs administrați tratament simptomatic pentru compensarea efectelor observate. Urmăriți protocolul medical adecvat conform indicațiilor Centrului toxicologic. Antidot: vitamina K1 (Phytomenadione) – sub supraveghere medicală. Contraindicații: tratament cu anticoagulante
Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.
Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalelor vizate. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: ”nu mutați sau deschideți”; ”conține un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală. Atunci când sunt folosite în vizuini: Trebuie sa se introducă momeli pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate și copii. Acoperiți sau blocați intrările vâltorilor pentru a reduce riscul respingerii și vărsării momelii. Îndepărtați alimentele ușor accesibile pentru rozătoare (de exemplu, boabe vărsate sau deșeuri alimentare). În afară de aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece aceasta tulbură numai populația rozătoarelor și face ca acceptarea momeli să fie mai dificil de realizat. Stațiile de momeală ar trebui amplasate în imediata vecinătate, unde a fost observată activitatea rozătoarelor. Nu amplasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei în care pot intra în contact cu apa. Puneți stațiile de momeală departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale, precum și de la ustensile sau suprafețe care au contact cu acestea. Căutați și eliminați rozătoarele nepericuloase în timpul tratamentului, cel puțin la fel de des ca și inspecția stațiilor de momeală. Dacă după o perioadă de tratament de 35 zile, momelile continuă să fie consumate și nu poate fi observată o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza probabilă. În cazul în care au fost excluse alte elemente, este probabil că există rozătoare rezistente, deci trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, dacă este disponibil, sau un rodenticid anticoagulant mai puternic. Se va îndepărta momeala rămasă sau stațiile de momeli la sfârșitul perioadei de tratament.
Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.
Păstrați produsul în ambalajul original închis etanș, într-un spațiu răcoros, uscat, bine ventilat, protejat de îngheț și ferit de lumina solară directă, intr-un loc inaccesibil păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.
Aviz Prodiorat Cub RO/2018/0038/MRA/UK-2012-0612 Titularul autorizației: PelGar International (Lyon, Franța)  
Din cauza modului de acțiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și utilizați unelte (clește) când le îndepărtați. Acest produs conține o substanță amară și un colorant. Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro