prokum-pasta10kg

PROKUM – PASTĂ – 10 kg cutie – Uz profesional

SUBSTANŢA ACTIVĂ: 0,005% Brodifacum Nr. Cas 56073-10-0  Nr.CE 259-980-5, anticoagulant de sinteză pe suport de boabe de grâu. Produsul este protejat cu BITREX. ANTIDOT SPECIFIC: Vitamina K1.
Se foloseşte pentru combaterea şobolanilor şi şoarecilor în locuinţe, grajduri şi clădiri agricole, grădini, depozite de deşeuri, cazărmi, magazii, vagoane, containere, etc.

Se plasează în interiorul şi  exteriorul clădirilor (urbane şi agricole) 20-200 g momeală în fiecare staţie de intoxicare profesională. Se inspectează frecvent staţiile de intoxicare în primele 10-14 zile şi se completează momeala consumată. Se repetă tratamentul în cazul unei noi infestări. Dacă după 7-10 zile nu se mai observă activitatea şobolanilor în jurul unei staţii de întoxicare, această se mută într-un loc cu activitate mai mare. Momeala se fixează cu sarma astfel încât să nu fie luată de apă.

EUH208- Conţine 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one Poate provoca o reacţie alergică. P101-Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P220-A se păstra departe de alimente, băuturi şi furaje. P262- Evitaţi contactul cu pielea. P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P280- Purtaţi mănuşi de protecţie. P404- A se depozita într-un recipient închis. P405- A se depozita sub cheie. P501- Aruncaţi conţinutul/recipientul conform dispoziţiilor locale. P301+P310- ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. De accidentele apărute prin nerespectarea instrucţiunilor de utilizare se face răspunzătoare persoana care a folosit momeala toxică.

A se păstra în ambalajele originale închise, în locuri ventilate, uscate, răcoroase, departe de produse alimentare, furaje sau surse de apă, în locuri inaccesibile copiilor şi animalelor domestice. A se păstra la temperaturi cuprinse între 15-25 grade C. În timpul manipulării şi depozitării produsului trebuie evitată contaminarea altor produse depozitate şi a surselor de apă. Gestionare deşeuri: Resturile produsului şi ambalajele conţinând resturi de substanţă se elimină conform reglementărilor în vigoare ca deşeuri speciale
2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro