dustin hurt net worth การ ดู กราฟ แท่ง เทียน forex time zone converter padroes de candle เทรด ออ ป ชั่ น strategy advisor binary options elder impulse atr technical analysis limit olymp trade abcd pattern trading رابط برنامج الاحاله etx capital minimum deposit no deposit bonus brokers الگوی ab cd asset logic iq indicador estocástico opção binária top automated trading software iq option descargar akun binomo saya como depositar dinheiro no meu pag forex market opening hours today chỉ báo stochastic cci formula demark on day trading option gbp volatility linhas fibonacci forex one minute strategy pdf download paid binary signals bitcoins wealth club ig swiss account forex trading hours market sessions indicator วิธี การ เทรด หุ้น best nadex strategy metode rata-rata bergerak
roban pasta 3-kg.png
Roban-Pastă-20-Kg-Saci-promedivet

Roban Pastă 3 kg cutie – Uz profesional

- galeata x 3 kg, cutii x 5 kg,10 kg, 20 kg -
Difenacoum 0,005%(nr. CAS: 56073-07-5, NR. CE: 259-978-4). Conține benzoat de denatoniu.
Se va purta mănuși de protecție rezistente la produse chimice în timpul fazei de manipulare. În timpul utilizării produsului nu se mâncă, nu se bea și nu se fumează. Spălarea mâinilor este obligatorie după manipulare, conținutul/recipientul se aruncă după utilizare în conformitate cu reglementările naționale. Trebuie luată în considerare rezistența populației de rozătoare la difenacoum atunci când se alege agentul deratizant. Pentru prevenirea apariției rezistenței speciei țintă la Difenacoum se recomandă: campania de deratizare să fie completă, cantitatea utilizată să fie proporțională cu infestarea. Pentru șoareci de casă, folosiți 40 g momeală în stații de intoxicare sau puncte de momeală la fiecare 5 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 2 metri în cazul infestărilor puternice. Pentru șobolani folosiți 200 g în stații de intoxicare la fiecare 10 metri în cazul infestărilor ușoare și la fiecare 5 metri în cazul infestărilor puternice. Timpul de acțiune este de 5-7 zile de la ingerare. Acest produs trebuie plasat în stații de intoxicare sau în puncte de momeală acoperite. Produsul nu trebuie niciodată plasat la întâmplare. A nu se utiliza în zone unde există risc de otrăvire primară sau secundară a copiilor, animalelor de casă sau a altor animale non-țintă.
Fraze de pericol (H): H360D – Poate dăuna fătului H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Fraze de prudență (P): P201 – Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P202 – A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate. P273 – Evitați dispersarea în mediu P280 – Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P308+P313 – ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul. P314 – Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. P501 – Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu prevederile hotărârilor municipale.
Telefon de urgenţă: 021/318 36 06 sau 021 318 36 20/interior 235 (Luni-Vineri, 8:00- 15:00); Institutul  Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta). Sfaturi pentru medici: difenacoum este un anticoagulant indirect. Fitomenadiona – vitamina K1 – este antidotul. Determinați timpul de protrombină în mai puțin de 18 ore după consum. În cazul în care valoarea este crescută, se va administra vitamina K1, până se normalizează timpul de protrombină. Se va continua determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni după întreruperea tratamentului cu antidot și se reia tratamentul în cazul în care au loc creșteri ale valorilor în acel timp. Inhalare: Datorită naturii fizice a acestui produs, expunerea pe această cale este puțin probabilă. În caz de inhalare: Transportați persoana afectată la aer liber și mențineți-o la căldură și în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă. Ingerare: Clătiți bine gura cu apă. Nu provocați voma. Consultați medicul imediat. Contactul cu pielea: Poate provoca iritații ale persoanelor susceptibile. Dezbrăcați imediat toate hainele contaminate. Spălați bine pielea cu săpun și apă. Consultați medicul dacă simptomele sunt grave sau persistă după spălare. Contactul cu ochii: Poate provoca iritația ochilor la persoanele sensibile. Se clătește imediat cu multă apă și se va consulta un medic. Protecție pentru cei care acordă primul ajutor: Personalul de prim ajutor trebuie să poarte echipament de protecție adecvat în timpul oricărei acțiuni de salvare. Observații pentru medic: tratați simptomatic.
Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare și în ape de suprafață. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în apele de suprafață. Stațiile și punctele de momeală sunt controlate la un interval de 2-3 zile (în cazul șoarecilor), respectiv 5-7 zile (în cazul șobolanilor), iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție. În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei. În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare.
Protejați momeala de condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost avariată de apă sau contaminată de murdărie. Scoateți produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament (cu excepția cazului în care este aplicat direct în vizuini). Pentru utilizarea în exterior, punctele de pescuit, momelile trebuie să fie acoperite și amplasate în locuri strategice pentru a minimiza expunerea la speciile nevizate. Stația cu momeală trebuie să fie fixată în mod corespunzător și să permită doar accesul animalului vizat. Se va evita în acest fel dispersarea nedorită a momelii în mediu precum și accesul păsărilor, a animalelor domestice, a animalelor de fermă și a altor animale (pisici, câini) cărora nu le este destinat produsul. Se vor controla stațiile de momeală săptămânal și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare. Recipientele (stațiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată. Cutiile cu momeală trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: ”nu mutați sau deschideți”; ”conține un rodenticid”; Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare prin ingestia rozătoarelor moarte în timpul tratamentului, acestea vor fi colectate și îndepărtate cel puțin de fiecare dată când se verifică suporturile de momeală.
Eliminarea deșeurilor de produs și a ambalajelor acestuia se face în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatorii autorizați. Produsul nu este destinat utilizării permanente (durata maximă de 35 zile). Ambalaj: Se dispune de produs/recipient ca deșeuri periculoase. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu produsul biocid.
Se depozitează în locuri inaccesibile păsărilor, animalelor de companie şi animalelor de fermă. A se depozita într-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat. Păstraţi momeala în ambalajul original, închis şi ferit de lumina directă a soarelui. Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Din cauza modului de acţiune anticoagulant întârziat al rodenticidelor, poate dura 4-10 zile pentru a avea efect după consumarea momelii. Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeţi rozătoarele moarte cu mâna goală, purtaţi mănuşi şi utilizaţi unelte (cleşte) când le îndepărtaţi. Acest produs conţine o substanţă amară şi un colorant. Având în vedere efectele adverse potenţiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu maximă atenţie a instrucţiunilor de pe etichetă şi respectarea lor. Se va evita prin orice mijloace pătrunderea în sistemul de canalizare şi în ape de suprafaţă. Nu se pun suporturile de momeală în apropierea sistemelor de drenare a apei acolo unde momeala ar putea intra în contact cu apa.
2 ani, păstrat în ambalajul original, în condiţiile de păstrare prevăzute.

S.C. PROMEDIVET S.R.L. str. Lungă nr. 46/G Sovata, jud. Mureş Tel/fax: 0265-570 831 e-mail: office@promedivet.ro

  Aviz Roban Pasta RO/2018/0067/MRA/UK-2011-008 Titularul autorizației: PelGar International (Lyon, Franța)