Regulament Concurs

Regulament Concurs „O poză distractivă cu prietenul tău necuvântător”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI   

Organizatorul concursului online „O poză distractivă cu prietenul tău necuvântător” este organizat de compania Promedivet SRL, cu sediul în localitatea Sovata, Jud. MureșStr. Lunga nr. 46/GPrezenții termeni și condiții generale stabilesc condițiile de candidatură și de participare la concursul cu participare gratuită

 

 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI   

Concursul se va desfasura in perioada 20 august – 20 septembrie 2020 pe pagina de Facebook a Promedivet, https://www.facebook.com/promedivet/

 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE  

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Pot participa si angajatii companiilor organizatoare. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.   

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont activ de Facebook. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti crea un cont nou, la adresa: https://facebook.com/.   

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE  

Organizatorii sunt companii în cadrul cărora sunt stabilite și aplicate înalte standarde de administrare a afacerilor și a activităților transparente, ceea ce înseamnă un comportament responsabil, legal și etic la nivel rezonabil, care include, în același timp, respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. 

Luând în considerare standardele menționate mai sus organizatorii colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu reglementările în vigoare, și implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și al abuzului. 

Organizatorii sunt conștienți de faptul că protecția datelor cu caracter personal este importantă atât pentru utilizatorii noștri, cât și pentru celelalte persoane. Chiar din acest motiv dorim să vă informăm despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, modul de gestionare al acestora, precum și modul în care ne îngrijim de protecția lor. 

Scopul, domeniul de aplicare și temeiul legal al prelucrării 

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri speciale, explicite și legale, precum și în măsura necesară, acestea fiind prelucrate într-o manieră concordantă cu aceste scopuri. 

organizatorii vor colecta și prelucra datele cu caracter personal numai în cazurile în care acest lucru este permis de dispozițiile legale: 

atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale atunci când persoana a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal atunci când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii contractului, partea contractantă fiind persoana la care se referă datele cu caracter personal, sau în vederea implementării măsurilor la cererea unei astfel de persoane înainte de încheierea contractului 

-atunci când prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei la care se referă datele cu caracter personal sau ale unei alte persoane fizice; 

-atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de organizatori sau de companiile afiliate acestora. 

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt informații care vă identifică în mod direct sau indirect. Acestea sunt, de exemplu, numele și prenumele dumneavoastră, adresa electronică, numărul de telefon, adresa IP sau adresa poștală. 

Organizatorii nu colectează datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care astfel de date sunt prezentate în mod explicit de dvs. (de exemplu, atunci când solicitați informații asupra unui anumit produs sau serviciu, încheiați un contract sau solicitați informații asupra anumitor proceduri înainte de încheierea contractului, vă înscrieți în programele de fidelizare, vă abonați la noutățile electronice, participați la sondaje, concursuri și jocuri cu premii, solicitați donații și anumite informații, depuneți un CV, o ofertă deschisă sau vă înscrieți la concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, sau atunci când vă angajați în cadrul Companiilor noastre…). 

Colectăm, stocăm, utilizăm sau transmitem datele dvs. cu caracter personal – într-un interval de spațiu și de timp – necesar într-un anumit caz particular, de exemplu, pentru a răspunde la întrebările dvs. sau pentru a vă îndeplini cerințele, pentru a vă informa despre produselor noastre, rezultatele concursului sau ale jocului cu premii, pentru a îndeplini obligația contractuală sau procedurile urgente înainte de încheierea contractului, precum și pentru a ne îndeplini alte obligații legale sau juridice. Din aceste motive, companiile organizatoare trebuie uneori să transfere date cu caracter personal către alte companii și filiale sau către furnizori externi de servicii, în vederea unei prelucrări ulterioare ale acestora. Furnizorii de servicii pot fi angajați, de exemplu, în contextul serviciului centrului de apel, al distribuției de bunuri sau materiale publicitare sau cel al organizării și realizării jocurilor cu premii. Compania solicită acestora să adopte prevederile legale în vigoare, să se conformeze cu instrucțiunile și să respecte regulile interne privind protecția datelor cu caracter personal, precum și să implementeze măsuri de securitate tehnico-organizatorice adecvate. 

Organizatorii garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi vândute nimănui și nu vor fi transmise sau împrumutate unor părți terțe, în cazul în care acest lucru nu este necesar pentru a îndeplini scopul specific pentru care ne-ați furnizat datele dvs. cu caracter personal, de asemenea, garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor vi comunicate oricărui alt destinatar neautorizat. 

Există posibilitatea să fim nevoiți să furnizăm datele dvs. cu caracter personal unei autorități publice competente, în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau prin alte reglementări obligatorii. 

Datele colectate vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate, sau până la împlinirea termenului stabilit de reglementările în vigoare. După finalizarea prezentului concurs si dupa atribuirea premiilor revendicate, pana in 27 septembrie 2020, datele colectate vor fi șterse.  

Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri de publicitate și marketing 

Atunci când datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate în scopuri de publicitate și marketing, în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul protecției datelor cu caracter personal, vor fi stocate și utilizate în aceste scopuri, de exemplu, pentru transmiterea prin poșta electronică sau normală, sau alt canal de comunicare acceptat de dvs., a notificărilor electronice, mostrelor de produse și a invitațiilor de participare la concursuri și jocuri cu premii.  

În cazul în care datele dvs. personale vor fi utilizate în scopul expedierii reclamelor și a promoțiilor adaptate intereselor individuale (ale dvs.) în scopul creării și menținerii unui profil de utilizator, veți fi informați în prealabil, deci înainte de expedierea unor astfel de reclame și promoții, iar înainte unei astfel de procesări a datelor cu caracter personal, vă vom ruga cu siguranță, într-un mod aparte, explicit și informat, să ne acordați consimțământul dvs. 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi de asemenea utilizate în cazul în care vom dori să analizăm sau să îmbunătățim eficiența serviciilor noastre online, a publicității și a marketing-ului, a cercetărilor de piață și cea a eforturilor de vânzări în sondaje sau în alte alte chestionare, sau vor fi utilizate într-un alt mod care vă va asigura că datele dvs. cu caracter personal nu indică numele, sau că acestea nu pot fi asociate unei persoane concrete. 

Exercitarea drepturilor de către persoana vizată  

Puteți să ne solicitați în orice moment informații cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, sau să solicitați rectificarea acestora, puteți anula utilizarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, sau retragerea consimțământului acordat pentru toate scopurile sau doar anumite scopuri (cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil, de exemplu, atunci când este vorba de prelucrarea datelor în scopuri statistice, în privința cărora datele cu caracter personal nu permit nicidecum identificarea), sau puteți interzice transferul de date către un alt fel de procesare, în condiții legale, puteți de asemenea să vă dezabonați de la primirea materialelor noastre informaționale și promoționale. 

De asemenea, în situațiile bazate pe existența interesului nostru legitim, îndeosebi atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate în scopuri de marketing direct, puteți formula obiecții împotriva utilizării acestora. 

Vă vom asigura în cea mai mare măsură posibilă și în mod rezonabil că datele cu caracter personal puse la dispoziţia noastră vor fi evidenţiate în mod corect, responsabilitatea pentru acuratețea acestora fiind în același timp a dvs., motiv pentru care vă rugăm să vă actualizați datele în mod regulat și la timp, sau să ne trimiteți o cerere pentru înscrierea unor modificări sau pentru corectarea unor erori. 

Pentru a vă exercita toate drepturile și obligațiile cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, puteți contacta adresa alectronică sau cea a sediului Companiei care sunt disponibile pe pagina de internet sau pe instrucțiunile de pe prospectul materialelor promoționale livrate. 

În momentul contactării și al recepționării cererilor menționate mai sus, vom face toate eforturile rezonabile pentru a vă confirma identitatea și pentru a preveni prelucrarea neautorizată a datelor dvs. cu caracter personal. 

După recepționarea cererilor dvs., vom realiza operațiunea solicitată într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la recepționarea acestora, și vă vom anunța, după caz, cu privire la acest aspect, totul în conformitate cu legea. 

Copii 

De regulă, nu colectăm date despre copii. În cazul în care vom constata că au fost furnizate astfel de date fără consimțământul părinților sau al reprezentanților legali, acestea vor fi șterse cât mai curând posibil. În acest sens, vor fi luate în considerare indicaţiile primite de la dvs., în calitate de părinte sau tutore legal. 

În cazul în care vom colecta totuși date despre copii în anumite scopuri, a căror vârstă impune consimțământul părinților pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în conformitate cu legile în vigoare, vom publica informații adecvate și vom lua măsuri rezonabile pentru a constata dacă acesti copii au consimțământul părinților sau al tutorelui legal. 

Securitatea datelor

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni pierderea, modificarea sau înstrăinarea datelor dvs., accesul unei părți terțe neautorizate sau oricare altă prelucrare neautorizată a acestora. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat la acei angajați care au nevoie de aceste informații pentru a furniza serviciile noastre sau pentru a răspunde la întrebările dvs. Educăm continuu angajații noștri despre importanța confidențialității datelor sau cea a protecției vieții private și a datelor dvs. cu caracter personal. Colectăm doar acele informații care sunt necesare pentru o anumită procesare și nu le stocăm mai mult decât este necesar sau decât este stabilit prin prevederile legale. 

Pe pagina noastră de internet  puteți găsi periodic link-uri de trimitere către alte pagini de internet sau portaluri, iar noi vă putem oferi și caracteristicile rețelelor sociale care permit schimbul de date cu caracter personal pe rețelele sociale. În orice caz, vă recomandăm citirea în prealabil a regulilor privind protecția datelor cu caracter personal ale acestor portaluri, rețele sociale sau părți terțe, precum și a măsurilor adoptate pentru protecția acestora, întrucât pot fi diferite de Regulile și măsurile noastre adoptate, fapt pentru care nu putem fi responsabili. 

Limitarea răspunderii 

Deși adoptăm măsuri tehnice, organizatorice și de personal accesibile în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva utilizării accidentale sau intenționate, a distrugerii, pierderii, modificării sau a accesului neautorizat la acestea, nu putem garanta că unele date cu caracter personal colectate de noi, în ciuda prevederilor cuprinse în prezentele Reguli privind protecția confidențialității, nu vor fi niciodată divulgate în mod accidental. 

În măsura maximă permisă de lege, excludem răspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorilor sau părților terțe prin divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal. 

Întrucât nu dispunem de nici un control asupra datelor cu caracter personal pe care le furnizați în momentul accesării și utilizării altor portaluri, sau asupra datelor pe care le furnizați în mod direct către părțile terțe ne excludem răspunderea pentru prejudiciul care ar putea fi cauzat dvs. sau părților terțe datorită transmiterii datelor cu caracter personal. 

Prin înregistrare în concurs, participantul își dă consimțământul în mod expres ca organizatorii să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul realizării concursului. 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI   

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Promedivet. Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 20 august – 20 septembrie 2020, astfel:   

Fac o poza animalului lor de companie într-o ipostaza nostimă și o trimit ca mesaj direct pe Facebook Messanger pe pagina oficială de Facebook Promedivet https://www.facebook.com/promedivet/.

Cele mai haioase fotografii vor fi afișate pe pagina noastră de Facebook și vor fi premiate dupa cum urmează: Premiul I, un adjuvant Herba-Top Imuno Suspensie, pentru sporirea imunității animalului tău de companie, menținându-l sănătos și voios, Premiul al II-lea, un ŞAMPON HERBA-VITAL pentru câini şi pisici care le va face blănița curată și catifelată, iar Premiul al III-lea va fi un adjuvant cicatrizant Herba-Sol cu propolis, care le va vindeca rănile. Fotogafiile vor fi jurizate de către echipa de marketing și managementul companiei Promedivet. Concursul se va desfășura în perioada 20 august – 20 septembrie 2020.

Dacă imaginile sunt inadecvate (care contin nuditate sau simuleaza un comportament ce nu corespunde bunei purtari in spatial public) sau textul care insoteste imaginea contine cuvinte obscene sau defaimatoare la adresa unei persoane sau companii, duce la neparticiparea la tragerea la sorti.  

Pentru a castiga premiul constand, într-un adjuvant Herba-Top Imuno Suspensie sau un ŞAMPON HERBA-VITAL pentru câini și pisici sau un adjuvant cicatrizant Herba-Sol cu propolis acordate în functie de locul ocupat (I,II,III), menționat mai jos, utilizatorul trebuie sa respecte conditiile de mai sus. Simplul statut de fan al contului de Facebook Continental Romania si/sau de angajat Continental nu presupune si inscrierea in concurs. 

Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecțiunea sau nefuncționarea paginii de internet, a rețelei, sau pentru imaginile cele care nu îndeplinesc condițiile de participare. Astfel de imagini vor fi considerate ca fiind nevalide și nu vor fi luate în considerare de către organizator în procedura de selecție. 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI   

Se vor acorda 3 premii după cum urmează : Premiul I, un adjuvant Herba-Top Imuno Suspensie, Premiul al II-lea, un ŞAMPON HERBA-VITAL pentru câini şi pisici, iar Premiul al III-lea va fi un adjuvant cicatrizant Herba-Sol cu propolis.

 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI   

Castigatorii vor fi desemnati de un juriu multi-disciplinar format din reprezentanți ai echipelor de marketing și management a companiei Promedivet și vor fi selectați dintre deținătorii conturilor de facebook calificate pentru participarea  în concurs, respectând conditiile de mai sus. Compania Promedivet  asigură șanse egale fiecarui participant care indeplineste conditiile de eligibilitate și nu discriminează pe criterii de naționalitate, etnie, orientare sexuală sau gen.   

 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI   

Castigatorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in data de 23 septembrie astfel: prin mesaj privat pe contul de Facebook cu care au participat la concurs. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.   

Revendicarea premiilor se face printr-un mesaj privat, in perioada 23-25 septembrie, catre pagina de Facebook a Promedivet (https://www.facebook.com/promedivet). În baza acestui mesaj se stabilesc de comun acord intre organizatori si castigatori locul si data ridicarii premiilor. 

EnglishHungaryRomania