RUMDIGESTIN® HERBA ruminator, digestiv, stimulează motilitatea tubului digestiv – flacoane x 200 ml, 1L
Are proprietăți stomahice, digestive, tonic-amare, crescând motilitatea tubului digestiv li a secrețiilor digestive, heoatice, normalizarea microflorei ruminale în anorexii.
Se recomandă utilizarea la rumegătoare mari și mici și la porcine în lipsa poftei de mâncare, în dispepsii gastrointestinale, hipoaciditate gastrică, în metorizații cronice, constipație, la animale slăbite, convalescente (mărând digestia și pofta de mâncare). La rumegătoare: în indigestii prin supraîncărcare, în prima fază de împăstare a foiosului, atonii cronice ale prestoamcelor, meteorizații cronice, în dispepsii hiposecretorii, anorexii.


RUMDIGESTIN® HERBA PLUS ruminator, cetoză clinică flacoane x 200 ml, 1L

Are proprietăți în acetonemii, cetoză clinică, toxemie de gestație în indigestii prin supraîncărcare, împâstarea folosului, atonii cronice ale prestomacelor, meteoriații cronice, în dispensii hiposecretorii, anorexii, în convalescență, după intervenții chirurgicale mari (mai ales dupa intervenții pe rumen), pentru normalizarea microflorei ruminale, în indigestii cauzate de tratamente cu sulfamide, antibiotice.