RUMDIGESTIN HERBA ruminator, digestiv, stimulează motilitatea tubului digestiv – flacoane x 200 ml, 1L

Are proprietăţi stomahice, digestive, tonic-amare, crescând motilitatea tubului digestiv şi a secreţiilor digestive, hepatice, normalizează microflora în tubul digestiv, în anorexii.  Se recomandă folosirea la porcine şi la rumegătoare mari şi mici în lipsa poftei de mâncare, în dispepsii gastrointestinale, hipoaciditate gastrică, în metorizaţii cronice, constipaţie, la animalele slăbite, convalescente (mărind digestia şi pofta de mâncare). La rumegătoare: în indigestii prin supraîncărcare, în prima fază de împâstare a foiosului, atonii cronice ale prestomacelor, meteorizaţii cronice, în dispepsii hiposecretorii, anorexii, normalizează microflora ruminală.

RUMDIGESTIN  HERBA PLUS ruminator, cetoză clinică flacoane x 200 ml, 1L

Are proprietăţi în acetonemii, cetoză clinică, toxemie de gestaţie în indigestii prin supraîncărcare, împâstarea foiosului, atonii cronice ale prestomacelor, meteorizaţii cronice, în dispepsii hiposecretorii, anorexii, în convalescenţă, după intervenţii chirurgicale mari (mai ales după intervenţii pe rumen), pentru normalizarea microflorei ruminale, în indigestii cauzate de tratamente cu sulfamide, antibiotice.