Procid/Procid Forte

EVALUAREA ACTTVITATII VIRUCIDE A PRODUSELOR PROCID si PROCID FORTE

APRECIERI PRIVIND EFECTUL ANTIMICROBIAN AL PRODUSELOR BIOCIDE PROCID ŞI PROCID FORTE

ACTIVITATEA BACTERICIDĂ ÎN CONDIŢII DE CURĂŢENIE ŞI DE MURDĂRIE

EFICACITATE VIRUCIDA  EN 14675:2015

 EFICACITATE VIRUCIDA EN 14476:2014 + A2:2019

 REFERAT DE TESTARE BIOLOGICĂ – ECTOCID CYPER PLUS/PERMET PLUS/DELTA PLUS/PULBERE GÂNDACI PLUS

REFERAT DE TESTARE BIOLOGICĂ – ECTOCID FORTE/SPRAY GÂNDACI

REFERAT DE TESTARE BIOLOGICĂ – ECTOCID PERMET 6/CYPER 10

REFERAT DE TESTARE BIOLOGICĂ – ECTOCID REDMITE

REFERAT DE TESTARE BIOLOGICĂ – ECTOCID PULBERE GANDACI

 

REFERAT DE EVALUARE – PRODIORAT G

REFERAT DE EVALUARE – PROKUM G

BULDTIN DE ANALIZĂ BIOLOGICĂ – PRODIORAT PELET/CUB PROKUM PELET/CUB

 Residex P

Eficacitate

 

Testarea și evaluarea eficacității produsului HERBA-TOP în trichomonoza, eimerioza, alte endoparazitoze la porumbei si în coccidioza experimentală si subclinică la puii broiler HERBATOP COCCI-PLUS Efficacy of a commercial herbal formula
in chicken experimental coccidiosis – 

Ectocid Spray natural, Ectocid Pulbere Natural, Herba-Top Ecto-Plus

Evaluarea eficacității acaricide și insecticide a unor produse naturale în infestaţiile cu Dermanyssus gallinae şi păduchi malofagi la găini

Evaluarea efectului insecticid al produsului Ectocid Natural Spray în infestaţia cu păduchi malofagi la găini

 

Ectocid Natural 

Evaluarea efectului insecticid a unor produse naturale în infestaţia cu păduchi la caprine 

Evaluarea eficacității terapeutice a produsului Ectocid Natural
Spray în infestația cu păduchi malofagi la găini

 

EnglishHungaryRomania